Gwybodaeth Bwysig i Gleifion


Gwybodaeth Prawf Gwaed


Gofyn am ffurflenni profion gwaed:

 • Cysylltwch a Meddygfa Lon Ganol i ofyn am ffurflen gan staff y dderbynfa
 • Dywedwch wrthym os ydech yn gwybod pa brofion ydych eu hangen / pam ydych angen prawf gwaed
 • Nid oes angen gweld doctor er mwyn gofyn am ffurflen prawf gwaed

Bwcio:

 • Bwciwch eich prawf gwaed yn Ysbyty Dinbych
 • Cysylltwch a nhw ar 01745 818100 rhwng 10yb a 2yp Llun-Gwener i wneud apwyntiad
 • Mae'r clinic cymryd gwaed yn rhedeg rhwng 8yb a 10:30yb Llun-Gwener

Pa mor fuan ddylech chi gael apwyntiad:

 • Dylai eich ffurflen gwaed fod wedi ei farcio gynda URGENT neu ROUTINE
 • Ar gyfer apwyntiad am brawf gwaed ROUTINE gallwch orfod aros 1-3 wythnos am apwyntiad
 • Am brawf gwaed URGENT dylech gael apwyntiad o few wythnos
 • Os nad yw Ysbyty Dinbych yn gallu darparu hyn, rhowch wybod i staff derbyfa Meddygfa Lon Ganol a gallent drefnu apwyntiad i chi yn Ysbyty Dinbych

Cael eich canlyniadau:

 • Cysylltwch a'r feddygfa 3 diwnod gwaith ar ol y parwf

Cyfrinachedd a Diogelu Data

Cedwir eich cofnodion meddygol yn hollol gyfrinachol. Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei phasio i unrhyw un arall heb eich caniatad oni bai ei fod o fewn terfynau'r GIG, yn cael ei wneud drwy fframwaith cyfreithiol neu er lles y cyhoedd. Efallai bydd data rhai cleifion dienw'n cael ei rannu er lles iechyd cyhoeddus ac archwilio, ymchwil, addysgu a hyfforddi. Mae'n arfer ac yn ofyn cyfreithiol fod ein holl staff yn amddiffyn cyfrinachedd cofnodion ein cleifion.

 GDPR Leaflet [PDF, 800KB]

 Patient Privacy Notice - Updated 2018 [PDF, 393KB]

Cwynion

Rydym ni bob amser yn ymdrechu'n galed i ddarparu'r safon uchaf o ofal a thriniaeth i'n cleifion. Er hyn, rydym ni'n cydnabod fod problemau'n codi weithiau gyda rhai agweddau o'n gofal sydd efallai'n eich siomi neu'n peri loes i chi. Mae'r feddygfa hon yn dilyn y drefn gwyno gydnabyddedig. Os ydych chi'n dymuno cwyno am ein gwasanaeth, cysylltwch a Rheolwr y Feddygfa fydd yn fwy na pharod i ddelio a'ch pryderon mewn cyfrinachedd.

 Gweithio i Wella taflen (Cymraeg Cymru 2) [PDF, 1.7MB]

Ni fydd Ymddygiad Treisgar neu Ymosodol yn cael ei Oddef

Disgwylir i gleifion dr'n y staff gyda parch; rydym yn gweithredu polisi o beidio a goddef dim ymddygiad treisgar ac ymosodol gan ein cleifion. Pe bae claf yn dreisgar neu ymosodol gallwn weithredu ar ein hawliau a tynnu oddi ar ein llyfrau, ar unwaith pe bae'n angenrheidiol.

Angen Ambiwlans

Os ydych chi'n gymwys i gael cludiant i'r ysbyty ar gyfer apwyntiadau clinig, ffoniwch 0300 123 2317 o leiaf wythnos ymlaen llaw.