Gwybodaeth Gyswllt


Manylion Cyswllt

Meddygfa Lon Ganol
Lôn Ganol, DINBYCH, LL16 3UW
Ffon: 01745 816481
Ffacs: 01745 816153

Amseroedd Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener, o 8:30yb hyd at 6:00yh.

Llinellau ffôn ar agor o 8:00yb hyd nes 6:00yh.

Mae’r feddygfa yn rhedeg ar apwyntiadau yn unig.

Ar ol Oriau

Os oes angen cymorth meddygol brys neu argyfwng arnoch chi pan fo'r feddygfa ar gau, ffoniwch:

  • 01745 816006 rhwng 6yh a 6.30yh
  • Gwasanaeth Ar ol Oriau 0300 123 55 66 rhwng 6.30yh ac 8yb