Ynglyn a'n Meddygfa


Meddygon

Dr Robert W JONES (Partner) MBChB (Lerpwl, 1980) MRCGP DRCOG
Dr Matthew W DAVIES (Partner) MBChB (Sheffield, 1997) MRCGP DRCOG
Dr Annick CUMMINGS MD DFSRH

Staff y Feddygfa

Staff y FeddygfaJane Ford
Nyrs y FeddygfaKarin Jones RGN
Cynorthwyydd Gofal IechydKaren Morris NVQ Level 3
Dosbarthwraig ModdionTracy Hoyles

Y cyswllt cyntaf ar gyfer ein holl gleifion fydd y tîm gweinyddol ar y dderbynfa.

Mae gan y practis gyswllt gydag aelodau eraill o’r Tîm Gofal Sylfaenol, gan gynnwys Nyrsys Cymunedol, Bydwragedd, Nyrsys Seiciatrig Cymunedol ac Ymwelydd Iechyd.

Mae Meddygfa Lôn Ganol yn gwasanaethu Dinbych yn ogystal â’r ardaloedd amgylchynol. Rydym yn cynnig Gwasanaeth Meddygol Cyffredinol llawn.

Byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynnau pellach sydd gennych.

Rhowch wybod i’r tîm gweinyddol os oes yna unrhyw newidiadau i’ch enw, cyfeiriad neu rif ffôn.